Studio 't Nageltje

Javalaan 422, 2721 KE Zoetermeer
079-3514695
info@nageltje.nl

Adres

Studio 't Nageltje
Javalaan 422
2721 KE Zoetermeer
T: (079) 351 46 95*
E: info@nageltje.nl

Studio 't Nageltje heeft ook een facebookpagina! @studiotNageltje


* Indien ik niet in de gelegenheid ben de telefoon op te nemen, verzoeken ik u vriendelijk, eenmalig, om uw naam , telefoonnummer en boodschap achter te laten op het antwoordapparaat, dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op. Bij voorkeur verzoek ik u mij een e-mailbericht te sturen naar: info@nageltje.nl


Relevante gegevens:

IBAN NL39 INGB 0009 4457 60 t.n.v. Studio 't Nageltje

KVK: 27254612

BTW-id: NL002042673B38

AGB Zorgverlener: 96-008694

AGB praktijk: 96-(0)58742

Kwaliteitsregister Pedicur ProCert: 2998

Provoet nummer: 10691

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) m1618320