Studio 't Nageltje

Javalaan 422, 2721 KE Zoetermeer
079-3514695
info@nageltje.nl

Disclaimer & copyright

Ondanks de constante zorg en aandacht die Studio 't Nageltje aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt bijgehouden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht en/of verwijderd. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Studio 't NageltjeStudio 't Nageltje sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Studio 't Nageltje is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio 't Nageltje worden overgenomen of vermenigvuldigd.